Oferujemy ubezpieczenia na życie w towarzystwach:

Ergo Hestia Życie, Macif Życie, PZU oraz Uniqa.

Ubezpieczenie na życie

Ergo Hestia - ubezpieczenie ALTIMA

  • składka 120 PLN/rok - suma ubezpieczenia 100 000 PLN - ubezpieczenie w 5 minut - brak badań
  • świadczenie w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 100 000 PLN
  • przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ALTIMA nie jest potrzebna ocena stanu zdrowia ubezpieczonegoErgo Hestia - ubezpieczenie ASPIRA

  • ubezpieczenie ochronne zapewniające wysoką ochronę za niską składkę. Minimalnie 40 złotych/mies.
  • adresowane do osób w wieku od 18 do 60 lat. Istnieje też możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej do 70 roku życia.
  • polisa może stanowić gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego (np. pożyczki czy kredytu bankowego)
  • dzięki mechanizmowi indeksacji wysokość świadczeń ubezpieczeniowych nie traci na wartości mimo inflacji.
  • umowę ubezpieczenia ASPIRA można zawrzeć w różnych wariantach umożliwiających dostosowanie ochrony do indywidualnej sytuacji klienta.


Macif Życie - ubezpieczenie ACTI OCHRONA

Dzięki ubezpieczeniu w towarzystwie Macif Życie, można uzyskać bardzo atrakcyjne stawki na ubezpieczenia życiowe, szczególnie pod zabezpieczenie kredytu na krótki termin. Umowa jest zawierana na rok i co roku automatycznie odnawiana. Klient płaci dzięki temu składkę należną w bieżącym roku zamiast uśrednionej za wszystkie lata na jakie została zawarta polisa (jak w większości innych towarzystw).

 

Macif Życie - ubezpieczenie ACTI GWARANT

Ubezpieczenie na życie i dożycie stanowiące dodatkowe zabezpieczenie emerytalne oraz zabezpieczenie finansowe rodziny na przyszłość.


Ubezpieczenia indywidualne życiowe w tzw. grupach otwartych

Są to pakiety ubezpieczeniowe zbudowane podobnie jak ubezpieczenia grupowe dla pracowników firm. Różnica polega na tym, że do wyboru są już gotowe zestawy świadczeń i sum ubezpieczenia, które można wykupić indywidualnie na atrakcyjnych warunkach. Dowiedz się więcej na ten temat.

 

Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników

Po ustaleniu oczekiwanego przez firmę zakresu ubezpieczenia oraz wysokości akceptowalnej miesięcznej składki, tworzymy indywidualne programy ubezpieczeniowe dla pracowników w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

Ubezpieczenia NNW dla klientów indywidualnych, dla firm i grup.

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza nas finansowo w razie nieszczęśliwego wypadku. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia wypłacane jest stałe świadczenie za dany uszczerbek na zdrowiu zgodnie z tabelą świadczeń lub odszkodowanie proporcjonalne do doznanego uszczerbku, a nawet go przekraczające (rekomendowany przez nas wariant). Dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń NNW.

 

Odwiedź jedno z naszych biur w Warszawie lub zadzwoń tel. 22 400 60 00 lub 22 448 12 33 w celu uzyskania oferty.
Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze porady ubezpieczeniowe i informacje dołącz do nas na Facebooku