Poniżej przedstawiamy przykładowe pakiety na ubezpieczenie mieszkania.

Możesz wybrać dowolne sumy ubezpieczenia lub skorzystać z przygotowanych pakietów.

Wyjaśnienie pojęć i zakresu ubezpieczenia znajduje się pod tabelą.

  SUMY UBEZPIECZENIA / ZAKRES

Pakiet

Składka roczna

MURY
ogień i inne zdarzenia losowe (m.in. od zalania i pożaru)

 

ELEMENTY STAŁE

ogień i inne zdarzenia losowe

RUCHOMOŚCI

ogień i inne zdarzenia losowe

RUCHOMOŚCI I STAŁE ELEMENTY

 

kradzież

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

 

Mury 200
100 PLN 200 000 PLN - - - -
Mury 300 130 PLN 300 000 PLN - - - -
Mury 500 150 PLN 500 000 PLN - - - -
Ekonomiczny
150 PLN - 20 000 PLN 10 000 PLN 5 000 PLN 50 000 PLN
Plus 250 PLN - 50 000 PLN 30 000 PLN 10 000 PLN 50 000 PLN
Complex 550 PLN 500 000 PLN 150 000 PLN 50 000 PLN 15 000 PLN 50 000 PLN

 

Zadzwoń do nas lub odwiedź nasze biuro w celu uzyskania oferty i podpisania polisy.
Wycena indywidualna e-mailem, wypełnij odpowiedni formularz: ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu.

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA - ubezpieczenie mieszkania od zalania i pożaru, ale nie tylko

Pakiety  "Mury 200, 300, 400" - Zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - ubezpieczenie mieszkania od pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, lawiny, osunięcia się ziemi, przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna, upadku drzewa lub masztu, uderzenia pojazdu, zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami.

Pakiety "Ekonomiczny, Plus, Complex" - Zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - ubezpieczenie mieszkania od ognia, od deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, pożaru, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego, wybuchu, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi.

 

DEFINICJE

Mury/Mieszkanie - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku wielomieszkaniowego izba lub zespół izb
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które razem z pomieszczeniami przynależnymi służą zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych.

Elementy Stałe – zamontowane oraz wbudowane na stałe:
a) meble, meblościanki, antresole, obudowy instalacji i grzejników, nie murowane ścianki działowe,
b) drzwi i okna wraz z oszkleniem, zamki, kraty, żaluzje lub rolety antywłamaniowe,
c) piece i kominki wraz z osprzętem, grzejniki, podgrzewacze,
d) elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (krany, baterie, spłuczki itp.),
e) wyposażenie kuchni, łazienki i WC,
f) elementy systemów zabezpieczenia mienia, urządzenia domofonowe, klimatyzacyjne,
g) gładzie, szpachle ścian i sufitów, powłoki malarskie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, rur i grzejników,
h) schody, parapety oraz wykładziny ścian, sufitów i schodów, w tym glazura, boazeria i tapety, podłoża i posadzki (podłogi),
i) punkty świetlne,
j) wszelkie instalacje natynkowe,

Ruchomości domowe – należące do Ubezpieczonego:
a) urządzenia domowe, meble, przedmioty i zapasy gospodarstwa
domowego,
b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku, w tym odzież ze skór
naturalnych lub futer,
c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, muzyczny, fotograficzny,
d) dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie,
e) wyroby z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji
organicznych, pereł, srebrne i złote monety,
f) wartości pieniężne,
g) sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny,
h) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, wózki
dziecięce,
i) anteny satelitarne, radiowe i telewizyjne,
j) komplet opon (kół wraz z kompletem śrub) sezonowych
do motoroweru, motocykla albo samochodu osobowego wykorzystywanych
w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
k) narzędzia gospodarcze i urządzenia do uprawy działki,
l) warsztaty chałupnicze,
m)przedmioty wytwarzane w ramach prowadzonej działalności
chałupniczej,
n) optyka lub broń myśliwska posiadana przez Ubezpieczonego
na podstawie zezwolenia wydanego przez uprawnione władze, pod
warunkiem przechowywania jej w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami,
o) mienie ruchome czasowo znajdujące się u Ubezpieczonego, jeżeli
zostało użyczone lub wypożyczone przez organizację społeczną,
sportową, lub wypożyczalnię, o ile fakt użyczenia lub wypożyczenia
został potwierdzony przez tę jednostkę,
p) zwierzęta domowe, z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych
do hodowli lub handlu;

Zadzwoń do nas lub odwiedź nasze biuro w celu uzyskania oferty i podpisania polisy.

Wycena indywidualna e-mailem, wypełnij odpowiedni formularz: ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu.
Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze porady ubezpieczeniowe i informacje połącz się z nami na Facebooku

 

* Zakres ubezpieczenia i definicje przytoczone powyżej należy traktować poglądowo. Lista ryzyk oraz definicje różnią się pomiędzy warunkami poszczególnych ubezpieczycieli. Ubezpieczenie zawierane jest zawsze na podstawie aktualnie obowiązujących warunków ubezpieczenia u wybranego ubezpieczyciela. Nasze pakiety to propozycje z przykładowymi sumami ubezpieczenia, które mają ułatwić Państwu decyzję w jakim zakresie ubezpieczyć własną nieruchomości.

Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.