Wyjeżdżając za granicę powinniśmy wykupić pakiet ubezpieczenia podróżnego, a w Europie warto też pamiętać o karcie EKUZ, która stanowi jego uzupełnienie.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), uprawnia nas do skorzystania z pomocy medycznej w krajach UE na zasadach obowiązujących w danym kraju (czyli jeśli dana usługa np. w Niemczech jest płatna, my też za nią zapłacimy). Jednak jej niezbędnym uzupełnieniem jest komercyjne ubezpieczenie podróżne, które dodatkowo umożliwia nam skorzystanie z szerszej sieci placówek medycznych, w tym prywatnych i co najważniejsze obejmuje koszty transportu, ratownictwa i kilka innych świadczeń, o których mowa niżej, a których w ramach EKUZ nie otrzymamy.

Wniosek o wydanie karty EKUZ dostępny jest na stronie NFZ.

ubezpieczenie podróżne na wyjazd zagraniczny 

Ubezpieczenie podróżne, komercyjne.

Wykupując wyjazd w biurze podróży otrzymujemy automatycznie ubezpieczenie. Warto jednak zwrócić uwagę na jego zakres, gdyż jest on prawie zawsze zbyt mały, a ochrona warta tyle ile za nią zapłaciliśmy - niewiele.

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wybranego wariantu, pakiet ubezpieczeń podróżnych składa się z kilku rodzajów ubezpieczeń.

Najważniejsze w tym zestawie jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą oraz koszty transportu i koszty ratownictwa.
Koszty transportu często potrafią przekroczyć wartość kosztów leczenia, szczególnie gdy chory musi zostać przewieziony specjalistycznym środkiem transportu. Dlatego warto zadbać o odpowiednią sumę ubezpieczenia.

Ponadto w pakiecie podróżnym można wykupić dodatkowo ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym). W pakietach dostępne są jeszcze różnego rodzaju dodatkowe usługi assistance, ubezpieczenie bagażu lub nart/sprzętu sportowego oraz rozszerzenia w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego: o sporty ryzyka, sporty ekstremalne, pracę fizyczną, choroby przewlekłe itp.

Pakiet podróżny i sumy ubezpieczenia należy dostosować do celu (rozszerzenia zakresu np. o sport, pracę itd.), kierunku wyjazdu (zakres terytorialny) i indywidualnej sytuacji wyjeżdżającego (choroba przewlekła, ciąża, wiek, ryzyko zachorowania). Jeśli mieliśmy zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, ryzyko jej nasilenia powinno być objęte ochroną, a ponieważ najczęściej jest to dodatkowo płatne rozszerzenie - wykupmy je.

Suma ubezpieczenia - Należy zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, które określają maksymalną kwotę odpowiedzialności ubezpieczyciela i dopasować zakres do przewidywanych aktywności i miejsca wyjazdu, odległości od domu. Koszty medyczne znacznie różnią się między poszczególnymi krajami, nawet w Europie. Najważniejsza jest wysokość sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu - generalnie im dalej się wybieramy tym powinna być wyższa, ale bierzmy też pod uwagę konkretny kraj np. wysokie koszty medyczne w USA i odległość do tego kraju. Często to właśnie transport chorego generuje ogromne koszty (np. powietrzny ambulans). Zadbajmy więc zawczasu o to, żeby w razie zachorowania lub wypadku nie wrócić z urlopu z długami, które będziemy spłacać przez lata.

Zakres terytorialny, to kolejny ważny element - upewnijmy się że nasza polisa na pewno zadziała w kraju do którego jedziemy. Polisy podróżne wykupowane w Polsce, co do zasady działają na terytorium określonym w umowie i warunkach ubezpieczenia - poza Polską i innym krajem stałego zamieszkania ubezpieczonego.

Jeżeli na wyjeździe mamy zamiar uprawiać sport zadbajmy o to, żeby nasz pakiet obejmował daną dyscyplinę sportową/aktywność. Ponadto przy uprawianiu sportów ważne są odpowiednie sumy ubezpieczenia na koszty leczenia jak również transport, ratownictwo oraz OC (jeżeli wyrządzimy komuś szkodę osobową lub w mieniu).

Jeżeli leczymy się na jakąś chorobę poinformujmy o tym ubezpieczyciela i upewnijmy się, że w razie nasilenia jej objawów ubezpieczenie zadziała. Często wystarczy rozszerzenie o choroby przewlekłe. Zapytajmy też lekarza czy nie ma przeciwwskazań do naszego wyjazdu i np. lotu samolotem, jak również do aktywności, którą chcemy wykonywać na miejscu (np. wspinaczka, nurkowanie).

Kobiety w ciąży powinny sprawdzić w jakim zakresie są chronione i odpowiednio dobrać polisę do własnej sytuacji, a poród po 32 tygodniu będzie prawie wszędzie wyłączony z ochrony ubezpieczeniowej.

Wypadki po spożyciu alkoholu są często wyłączone, choć coraz więcej ubezpieczycieli oferuje klauzulę włączającą taką ewentualność.

Pamiętajmy, że ubezpieczyciel opłaca koszty leczenia za granicą do momentu, gdy ubezpieczony może bezpiecznie wrócić do kraju (lub do wyczerpania sumy ubezpieczenia!) i tam już indywidualnie kontynuować leczenie na zasadach na jakich jest nim objęty w swoim kraju zamieszkania. Są jednak na rynku pakiety, które zapewnią nam finansowanie rehabilitacji już po powrocie do kraju np. ERGO Sport.

Bawmy się więc i wypoczywajmy rozsądnie, z dobrym ubezpieczeniem, które zapewni nam spokój, a w razie wypadku lub choroby zabezpieczy opiekę medyczną i uchroni przez sporymi kosztami.

Skontaktuj się z naszym biurem aby poznać ofertę ubezpieczenia.

 

Skorzystaj z naszego poradnika żeby zobaczyć inne porady i wskazówki.