Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, służących do określenia wysokości składek. Podstawą do ustalenia taryfy jest m.in. poziom ryzyka i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.