Kwota jaką ubezpieczający płaci zakładowi ubezpieczeń za udzielaną mu ochronę ubezpieczeniową.