INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

OPERON POLSKA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Dane agenta:
Nazwa: OPERON POLSKA SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
Adres siedziby agenta: UL. ROLNA 165/1, 02-729 WARSZAWA
Rodzaj pośrednika:  Agent
Numer wpisu do rejestru agentów: 11236314/A
 
Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń:
Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:
– COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
– GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
– INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
– POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
– SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
– SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
– TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
– UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
– UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
– LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
– WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group

Wynagrodzenie dystrybutora:
Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony
procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów
regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna:
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu
ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą
reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
Reklamacje skierowane bezpośrednio do dystrybutora można składać osobiście w biurach dystrybutora, pocztą na
adres ul. Rolna 165/1 02-729 Warszawa lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klient ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów z agentem, w tym poprzez złożenie wniosku o postępowanie mediacyjne do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń:
Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.