interrisk

 

 

InterRisk - Vienna Insurance Group

Oferujemy ubezpieczenia w InterRisk na terenie Warszawy i okolic.

Skontaktuj się z nami w sprawie ubezpieczenia. Tel. 22 448 12 33 / 32 lub 22 400 60 00 / 70 00

Zgłoszenie szkody w InterRisk 22 575 25 25

Kalkulacja ubezpieczenia samochodu

Kalkulacja ubezpieczenia mieszkania

Kalkulacja ubezpieczenia domu

 

Oferta ubezpieczeń dostępnych w towarzystwie InterRisk:

  • Mieszkanie/dom - InterRisk oferuje pakiety dedykowane ubezpieczeniom mieszkań i domów o nazwie Bezpieczny Dom i Dom Max. Poza standardowym zakresem ubezpieczenia prywatnego majątku można tu ubezpieczyć również obiekty małej architektury znajdujące się w ogrodzie (chodniki, pergole) oraz panele słoneczne na dachu. Bogatszym wariantem jest pakiet Dom Max oferujący ochronę na zasadzie allrisk, czyli od wszystkiego co nie zostało wyłączone w warunkach ubezpieczenia. Z ciekawych dodatków warto wspomnieć o możliwości ubezpieczenia mienia od rabunku poza domem czy laptopa od uszkodzenia np. na skutek upuszczenia.
  • Ubezpieczenie samochodu/komunikacyjne w Pakiecie Auto w InterRisku to możliwość dowolnego kształtowania zakresu ochrony. Klient może wybrać dopasowane do swoich potrzeb składniki ubezpieczenia spośród 12 dostępnych elementów. Im szerszy pakiet wybierzesz, na tym większą zniżkę możesz liczyć. Ponadto Pakiet Auto w InterRisk uprawnia do dodatkowych zniżek na inne produkty ubezpieczeniowe w tym towarzystwie.
  • Szkolne Edu Plus to ubezpieczenie NNW rekompensujące poniesione wydatki związane z nieszczęśliwymi wypadkami dzieci, również w czasie wakacji.
  • Medi-Care to ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia szeroki dostęp do świadczeń medycznych realizowanych w renomowanych placówkach ENEL-MED. Oferta dostępna jest dla osób indywidualnych w wieku do 80 lat. Ochrona obejmuje m.in. pomoc doraźną 7 dni w tygodniu 24h na dobę, wizyty domowe, specjalistyczne badania diagnostyczne, świadczenia stomatologiczne, chirurgię jednego dnia
  • Antidotum Plus to ubezpieczenie zdrowotne dla osób indywidualnych do 65 roku życia poszukujących komfortowej opieki medycznej - bez kolejek i bez skierowań do specjalistów. Ochronę można rozszerzyć o pomoc doraźną i pobyt Ubezpieczonego w szpitalu. Dostępne są 4 warianty ubezpieczenia o zróżnicowanym zakresie ochrony.
  • Ubezpieczenia dla firm BiznesPro i BiznesPro Plus to pakiety dla małych i średnich przedsiębiorstw. BiznesPro dedykowany jest dla firm, których majątek nie przekracza 2 mln zł, a BinzesPro Plus dla przedsiębiorstw dysponujących majątkiem o wartości do 15 mln zł i obrotach do 30 mln zł. W obu pakietach oprócz ubezpieczenia majątku można również wykupić ubezpieczenie OC działalności gospodarczej czy NNW pracowników. W pakiecie Plus dostępne jest też ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, szkód elektrycznych, ubezpieczenie towaru w transporcie (cargo) czy kosztów stałych działalności, jeśli przedsiębiorstwo na skutek szkody musi czasowo wstrzymać swoją działalność.
  • Ubezpieczenie BiznesPro Zdrowie - profesjonalna opieka medyczna dla pracowników. Pakiet umożliwia specjalistyczne konsultacje bez skierowania oraz badania diagnostyczne w szerokim zakresie. Nie jest wymagana ankieta medyczna, a stawki nie są różnicowane ze względu na wiek pracowników.
  • Ubezpieczenia podróżne dla klientów indywidualnych i dla pracowników firm.
  • Specjalistyczne ubezpieczenia procesów inwestycyjnych, OC działalności gospodarczej czy dużego majątku firmowego.
  • Gwarancje ubezpieczeniowe. InterRisk oferuje gwarancje zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek (tzw. rękojmi), gwarancje zwrotu zaliczki. Gwarancje finansowe, dzięki dodatkowo uwolnionym środkom pomagają w optymalizacji przepływów pieniężnych w firmie i budują jej wiarygodność wobec kontrahentów. Dzięki umowie generalnej kolejne gwarancje w InterRisk mogą być realizowane szybko i bez zbędnych formalności.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu poznania oferty ubezpieczenia samochodu, mieszkania, domu lub innego majątku w firmie InterRisk.